รายการผลิตภัณฑ์
สารกำจัดพยาธิภายนอก
  อีโคเม็คติน ชนิดฉีด
ยาฉีด
  กาน่ามัยซิน ซัลเฟต
  เจนต้ามัยซิน ซัลเฟต
  อีโดเจน
  แด็บยิ่น
  เอสโคลิน
  อีโคเม็คติน
  นีมูติน 20%
  วิตามิน บี12 1,000 mcg
  วิตามิน บี12 2,000 mcg
  ยูโนเด็กซ์ 100
  ยูโนเจน 10%
   
ยาน้ำ
  โอซูริล
ยาผสมอาหาร
  ยูโนม็อกโซดิล
ยากำจัดพยาธิภายใน
  อีโคเม็คติน
พรีมิกซ์
  แอคติฟอร์ท
  ไวตาโกร

     
ecto-tak
 

เอ็คโต-แทค (Ecto-Tak)

  เอ็คโต-แทค ใช้สำหรับควบคุมและกำจัดพยาธิภายนอก เช่น เห็บ เหา หมัด ไรที่เป็นสาเหตุของโรคไรขี้เรื้อน และแมลงดูดเลือดต่างๆ ในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
ขนาดบรรจุ 100 มล..
.....................................................................................................................................
 
 
สำหรับรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ต่อมทอลซิล อักเสบ ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนอักเสบ แผลติดเชื้อ หลังผ่าตัด หนอง ฝีชนิดต่างๆ รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร การอักเสบที่ไขกระดูก ข้อและเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบ
ขนาดบรรจุ 100 มล.
.....................................................................................................................................
 
  สำหรับรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยาเจนต้ามัยซิน
โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ, การติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน
โรคติดเชื้อใรระบบทางเดินปัสสาวะและการติดเชื้อที่มดลูก
ขนาดบรรจุ
100 มล.
.....................................................................................................................................
 
  ยาลดไข้และบรรเทาอาการปวดเกร็งเนื่องจากโรคข้ออักเสบชนิดเฉียบพลัน
และเรื้อรัง โรคกล้ามเนื้อและข้อรูมาติก ปวดเกร็งจากมดลูกหดตัวในระยะ
คลอด
ขนาดบรรจุ
100 มล.
.....................................................................................................................................
 
  ลินโคมัยซิน ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกที่ไวต่อยานี้ เช่น
Stapphylococci, Streptocci, Bordetella, Treponema hyodysenteriae และ Mycoplasma
ขนาดบรรจุ 100 มล.
.....................................................................................................................................
 
  Ivermectin 1% ยาฉีดสำหรับฆ่าพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหาร พยาธิปอด ไร เหา รวมทั้งใช้ควบคุมเห็บ
ขนาดบรรจุ 100 มล.
.....................................................................................................................................
 
  นีมูติน 20% (Tiamulin20%) เป็นยาฉีดสำหรับรักษาโรคที่เกิดในสุกร เช่น โรคบิดมูกเลือดที่เกิดจากเชื้อ Treponema hyodysenteriae
โรคเอนซูติคนิวโมเนีย ซึ่งเกิดจากเชื้อ Mycoplasma hyopneumoniae โรคปอดบวมที่เกิดจากเชื้อ Haemophillus pleuropneumoniae โรคไขข้ออักเสบที่เกิดจากเชื้อ Mycoplasma
ขนาดบรรจุ 100 มล.
.....................................................................................................................................
 
  วิตามิน บี12 2,000 ไมโครกรัม ชนิดฉีด
สำหรับรักษาอาการขาดวิตามิน บี12
ขนาดบรรจุ 100 มล.
.....................................................................................................................................
 
  วิตามิน บี12 1,000 ไมโครกรัม ชนิดฉีด
สำหรับรักษาอาการขาดวิตามิน บี12
ขนาดบรรจุ 100 มล.
.....................................................................................................................................
 
Iron Dextran 100 mg/cc
สำหรับป้องกันและรักษาโรคโลหิตจาง เนื่องจากการขาดธาตุเหล็กในสุกร
ขนาดบรรจุ 100 มล.
.....................................................................................................................................
 
Gentamycin 10%
สำหรับรักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยาเจนต้ามัยซิน
โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ, การติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน
โรคติดเชื้อใรระบบทางเดินปัสสาวะและการติดเชื้อที่มดลูก
ขนาดบรรจุ
100 มล.
.....................................................................................................................................
 
Amoxycilin 500 mg/g
ใช้รักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ทั้งแกรมบวกและแกรมลบที่ไวต่อยานี้ เช่น โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร โดยเฉพาะจากเชื้อ ซัลโมเนลล่า หรือ อี. โคไล ในสุกร และสัตว์ปีก
ขนาดบรรจุ 1 กก.
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 

โอซูริล (Ozuril)

  เพื่อรักษาและควบคุมโรคบิด (Coccidiosis) ในสัตว์ปีก ที่มีสาเหตุจาก เชื้อต่างๆ ดังนี้
ไก่ เป็ด......Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mitis, E. necatrix, E. tenella
ห่าน..........E. anseris, E. truncata
ขนาดบรรจุ 1,000 มล.
.....................................................................................................................................
 
  เป็นยาผสมอาหาร สำหรับฆ่าพยาธิภายนอกและภายใน
สำหรับสุกร
ขนาดบรรจุ 333 กรัม
.....................................................................................................................................
 
  ส่วนประกอบ
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C,
Nicotinic acid, Pantothenic acid, Folic acid, Boitin
ขนาดบรรจุ 500 กรัม.
.....................................................................................................................................
 
  ส่วนประกอบ
Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin K3, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Vitamin C,
Nicotinic acid , Pantothenic acid, Folic acid, Boitin
ขนาดบรรจุ 500 กรัม.